DryPol® System | Mgr. Ivan Douša - certifikovaná montážní firma

je unikátní technologie vysoušení vlhkosti zdiva, sanace vlhkosti základů staveb a jejich následné ekologické hydroizolace bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu nejdéle do tří let od instalace přístroje. Technologie DryPol® System vysuší dům, sklep či byt od vzlínající kapilární vlhkosti šetrně vůči životnímu prostředí ...

Certifikovaná montážní firma

     Mgr. Ivan DoušaTel.: 723 748 303
Kollárova 830, 282 01, Český BrodWWW: dousa-drypol.cz
IČ: 052 76 683E-mail: dousa.ivan@seznam.cz

Obchodní podmínky

K přístrojům DryPol® System poskytujeme následující záruky ve formě písemné smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a kupujícím  ( zákazníkem ) :

- Záruka 30 let na bezplatný servis přístroje

- Písemná záruka na konečné hodnoty vysušení stavby třetím (3) rokem provozu přístroje od data instalace přístroje DryPol® system, a to :

- V nadzemních částech staveb zaručujeme dosažení hodnoty 3% váhové vlhkosti stavebního materiálu.

- V podzemních částech staveb a v místech, kde zemina přiléhá ke zdivu zaručujeme dosažení hodnoty 6,5% váhové vlhkosti stavebního materiálu.

- Záruka jednoho (1) prokazovacího kontrolního měření vlhkosti zdiva ve stavbě v rozmezí 24. - 36. měsíce provozu přístroje DryPol® system ( od data instalace ) za cenu 2 000,- Kč vč. DPH, a to na výslovné vyžádání kupujícím ( zákazníkem ).

- Samostatné nebo další dodatkové měření vlhkosti ve stavbě provádíme za cenu 5 000,- Kč vč. DPH

- V případě nedosažení těchto hodnot třetím (3) rokem provozu přístroje má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení finančních prostředků za systém DryPol® vydaných - ( minus ) 1 000,- Kč vč. DPH manipulační poplatek. Dále má kupující ( zákazník ) možnost požádat při zjištění nedosažení výše uvedených hodnot vlhkosti ve zdivu při kontrolním měření o prodloužení záruky možnosti odstoupení od smlouvy se současnou úpravou výkonu přístroje zdarma.

UPOZORNĚNÍ :

Pokud si přejete uplatnit záruku na demontáž přístroje DryPol® system a vrácení finančních prostředků do něj investovaných, musí být celý DryPol® system + jeho příslušenství ve srovnatelném technickém i vizuálním stavu jako při montáži nebo nákupu samoinstalací !

Při jakémkoliv znehodnocení, poškození přístroje DryPol® system nebo jeho obalu, a to jak vizuálně tak i technicky, bude zákazníkovi vrácena částka ponížená o cenu opravy a uvedení přístroje DryPol® system do původního stavu ! Na tento fakt berte ohled při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje.

Přejeme vám suché domovy !
TOPlist